Close

SPIENIACZE ŻUŻLA

SPIENIACZE ANTRACYTOWE 0-3 mm – spieniacze antracytowe stosuje się w stalowniach w celu odżużlenia surówki przez połączenie oraz wyizolowanie żużla. Najczęściej stosowana granulacja to 0-3 mm.

SPIENIACZE KOKSOWE 0-3 mm – spieniacze koksowe stosuje się w stalowniach w celu odżużlenia surówki przez połączenie oraz wyizolowanie żużla. Najczęściej stosowana granulacja  to 0-2 mm.