Close

POKRYCIA

POKRYCIA GRAFITOWO-WĘGLOWE – PGW stosuje się w stalowniach i odlewniach w celu odżużlenia surówki przez połączenie oraz wyizolowanie żużla. Najczęściej stosowana granulacja to 0-3 mm.